DarkRebel

UrbanRebel

Modely

Novinka
CUPRA
Tavascan
Novinka
CUPRA
Born
CUPRA
Formentor
CUPRA
Leon
CUPRA
Leon Sportstourer
CUPRA
Ateca
Od 1 499 900
Concept Cars
DarkRebel
Concept Cars
UrbanRebel

Jak aktualizovat navigační systém

  Aktualizace navigačního systému CUPRA pro vozidla od roku 2021

 

Zde vám krok za krokem ukážeme, jak ručně stáhnout nové mapové podklady pro navigační systém vozidel od roku 2021 a jak je  importovat do navigačního systému.

 

Pokud je systém infotainmentu vozidla vypnutý, proces instalace se přeruší a bude automaticky pokračovat po opětovném zapnutí systému.

1. Přejděte do nastavení informačního a zábavního systému vozidla a zobrazte verzi mapových podkladů.

2. Stáhněte si aktuální navigační data a uložte je na USB disk.

3. Vozidlo nastartujte.

4. Když vozidlo stojí, připojte USB disk k informačnímu a zábavnímu systému.

5. Pokud aktualizujete navigační data ručně, musí být nosič dat USB trvale připojen po dobu několika dnů, dokud se navigační data nenainstalují. Instalace pak probíhá automaticky na pozadí během jízdy.

 

 Aktualizace navigačního systému CUPRA pro vozidla od roku 2018 do 2021 


1.Potřebujete kartu SD s předchozími mapovými daty navigačního systému. U navigačního systému 6P0 je SD karta vložena do slotu 2 SD karta již z výroby. U systému Navi System Plus můžete použít libovolnou SD kartu s kapacitou 32 GB nebo 64 GB.

2. Aby bylo zajištěno bezproblémové přehrávání dat, měla by být na kartě SD uložena pouze navigační data.

3. Pokud používáte operační systém Windows, budete potřebovat program pro rozbalení souborů, například 7-Zip. Tento program si můžete stáhnout z webových stránek výrobce. Pokud používáte jiný operační systém, budete potřebovat jiný program pro rozbalení stažených souborů, který podporuje formát .zip.

4. Mapové podklady mohou zabírat více než 25 GB úložného prostoru, což znamená, že na pevném disku počítače musíte mít dostatek volného místa. Pevný disk počítače musí být naformátován ve formátu NTFS, aby bylo možné zpracovat takto velké soubory. Jedná se o standardní systém používaný v novějších počítačích. Pokud máte starší počítač, zkontrolujte formátování pevného disku kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu pevného disku v Průzkumníku a výběrem možnosti "Vlastnosti".

 

Aktualizace CUPRA Krok 1

Kterou verzi mám aktuálně ve svém voze nainstalovanou a která verze je k dispozici jako aktualizace?

 

Aktuální verzi mapových podkladů si  můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka "MENU" na displeji infotainmentu svého vozidla. Na displeji potvrďte volbu "Settings" (Nastavení) > "System Information" (Systémové informace).

1. Za tímto účelem vyjměte kartu SD s mapovými daty ze slotu 2 systému Sat Nav 6P0 nebo vlastní 32GB nebo 64GB kartu SD a vložte ji do slotu pro kartu SD v počítači nebo do připojené čtečky karet SD. 


2. Vytvořte v počítači složku, do které uložíte záložní kopii mapových dat.

3. Zkopírujte všechna data z karty SD do složky, kterou jste právě vytvořili v počítači.

 

Aktualizace CUPRA Krok 2

Stažení nových dat

1. Navštivte stránku Aktualizace navigačních dat ,kde jsou ke stažení nejnovější data . Máte možnost stáhnout si data v jednom souboru. V závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení může stahování trvat i více než 8 hodin. Všechny soubory jsou komprimovány ve formátu .zip.

2. Stáhněte si všechny soubory nové verze a uložte je do nové složky vytvořené ve vašem počítači. 

3. Posuňte přepínač na kartě SD do polohy "Unlock" a vložte kartu SD do slotu pro kartu SD v počítači nebo do externí čtečky karet.

4.Vymažte všechna data na kartě SD nebo kartu naformátujte. Postup závisí na operačním systému: V operačním systému Windows přejděte na jednotku karty SD, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Formátovat". U ostatních operačních systémů postupujte podle pokynů výrobce.

5. Otevřete první soubor ve složce v počítači se staženými daty (přípona .zip.001).

6. Nově stažená data přesuňte na SD kartu a soubor extrahujte "rozbalit soubory". Soubory by měly být uloženy přímo v hlavním adresáři paměťové karty SD, nesmí být uloženy v podadresáři.

7. Po dokončení vyjměte kartu SD z počítače nebo čtečky karet. Nyní posuňte přepínač na kartě SD zpět dolů do polohy "Lock".

 

Aktualizace CUPRA Krok 3

Import dat do navigačního systému

1. Vložte SD kartu s novými daty do slotu 2 navigačního systému vašeho vozu. .
2.Aktualizovaná  navigační data jsou k dispozici, jakmile systém rozpozná znovu vloženou SD kartu.
3. Pokud máte navigační systém Plus, nainstalujte novou navigační databázi.


Vezměte prosím na vědomí 

Navigační data jsou uložena na kartě SD, která zůstává ve vozidle a  může být tak vystavena extrémním vlivům prostředí. Aby bylo zajištěno správné fungování navigačního systému, přijímá váš navigační systém pouze SD karty schválené společností CUPRA. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození originální karty, náhradní kartu získáte zakoupením u servisního partnera CUPRA.

 

Služba MapCare není k dispozici pro vozidla ve Velké Británii. Upozorňujeme, že jediným způsobem aktualizace navigačního systému je zakoupení SD karty u servisního partnera.