DarkRebel

UrbanRebel

Modely

Novinka
CUPRA
Tavascan
Novinka
CUPRA
Born
CUPRA
Formentor
CUPRA
Leon
CUPRA
Leon Sportstourer
CUPRA
Ateca
Od 1 499 900
Concept Cars
DarkRebel
Concept Cars
UrbanRebel

Věnováno efektivitě - WLTP - nový standard

Ve znamení efektivity.

WLTP – nový standard.

Nový, celosvětově jednotný zkušební postup pro lehká vozidla WLTP, k měření spotřeby paliva a emisí CO2, je více zaměřen na každodenní jízdní vlastnosti a od září 2017 nahradí stávající normu NEDC.

WLTP je zkratka pro Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure. Znamená to "celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla" a popisuje nový zkušební postup, který určuje spotřebu paliva vozidla. Je založen na reálných jízdních údajích shromážděných po celém světě a v budoucnu pomůže simulovat realistickou jízdu automobilu i v laboratorních podmínkách. WLTP tak zohledňuje nejen různé situace a rychlosti v silničním provozu, ale také různé varianty výbavy a hmotnostní třídy vozu.

 

Pozadí a právní základ

 

EU stanovila časový rámec pro provedení všech právních a technických změn. První stupeň (1st Act) zkušebního postupu WLTP byl vytvořen za účelem zahájení uvedených změn.

 

Dalším krokem ke konsolidaci standardu WLTP v Evropě je nyní zavedení druhé etapy (WLTP 2nd Act), která mění směrnici Evropského parlamentu 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 2017/1151 Evropské rady.

" WLTP 2nd Act" vstoupil v platnost 1. 1. 2019 pro nové modely vozů a 1. 9. 2019 pro všechna vozidla. Tento druhý stupeň zahrnuje předpisy pro nové technické koncepty a aktualizace zkušebního postupu, jako je např.  kontrola emisí za reálných jízdních podmínek (Real Driving Emissions, RDE), test odpařování plynů (Evaporation Test, EVAP), zkouška standardní konformity během provozu vozidla (Service Conformity, ISC) a kontrola sledování spotřeby (Consumption Monitoring, FCM). Tyto body a další důležité informace o standardu WLTP jsou podrobněji vysvětleny níže.

Nejdůležitější faktory testu.

Detaily k postupu.

Aerodynamika

Čím je vozidlo aerodynamičtější, tím menší má odpor vzduchu a tím méně paliva spotřebuje. Změny aerodynamiky vozidla mohou dlouhodobě zvýšit jeho účinnost.

Valivý odpor pneumatik

Valivý odpor snižuje účinnost tím, že deformuje pneumatiku. Proto je důležité koncipovat pneumatiky tak, aby byly co nejúčinnější.

Hmotnost

Těžké předměty potřebují k pohybu více energie. Lehčí vozidlo má proto nižší spotřebu paliva a lepší jízdní vlastnosti.

Vyšší standard.

Co byste měli vědět.

Přesnost a relevance jsou na prvním místě. Stejný test platí pro mnoho různých postupů po celém světě. Jedná se přitom o jednu z největších změn v historii automobilového průmyslu.

 

FAQs.

Co znamenají pojmy NEDC, WLTP a RDE?

Pojmem NEDC ("New European Driving Cycle") se rozumí test v měřící místnosti, který se v Evropě používal od roku 1992 k měření emisí výfukových plynů a spotřeby paliva osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

 

NEDC byl nahrazen globálně standardizovaným testem WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Tato nová metoda přispívá k realističtějšímu měření spotřeby vozidla a je založena na upraveném zkušebním cyklu s přísnějšími a přesněji definovanými podmínkami.

 

Kromě WLTP se emise v Evropě stanovují v souladu se zkušebním postupem RDE ("Real Driving Emissions"), který odkazuje k provádění měření přímo při jízdě po silnici.

 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi WLTP a RDE?

Zatímco WLTP probíhá po dobu 30 minut na dynamometru za standardních podmínek, test RDE probíhá na veřejných silnicích. Při měření RDE se používá kombinace tras s náhodným zrychlením a zpomalením a celý test trvá mezi 90 a 120 minutami.

Od kdy se používají WLTP a RDE?

Od září 2017 byl přechod na WLTP a RDE postupný. S platností od září 2018 se testovací postup WLTP stal povinným pro všechna nově zaregistrovaná vozidla, stejně jako omezení počtu částic (PN) v RDE. Od září 2019, s platností pro všechny nové regisrace, byla v rámci RDE stanovena nová povinná mezní hodnota pro oxidy dusíku (NOx).

Jak ovlivní WLTP mě osobně?

Hodnoty stanovené zkušební metodou WLTP by měli realističtěji odrážet spotřebu paliva a emise CO2 a výfukových plynů. To může znamenat, že se u vozidel se spalovacími motory zvýší udávaná spotřeba paliva a emise CO2. Individuální výběr motoru a volitelné výbavy ovlivní také udávanou spotřebu paliva a hladiny CO2. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech to může také vést k navýšení daní za CO2.

Jak CUPRA implementuje WLTP?

Od září 2018 byly všechny modely CUPRA postupně převedeny na testovací postup WLTP.

Zobrazit více